REFERENCIE

Spoločnosť LASER METAL s.r.o. plní naše požiadavky a očakávania. Počas spolupráce sú výrobky dodávané vo vysokej kvalite a v dohodnutých termínoch. Stretli sme sa s odbornosťou, výbornou komunikáciou a ľudským prístupom zamestnancov. Spoločnosť LASER METAL s.r.o. môžeme odporučiť a želáme veľa úspechov.

Ing. Karol Urban

predseda predstavenstva spoločnosti
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

REALIZÁCIE

SPOLUPRACUJEME

referencie firmy Medical Metal