Korešpondenčná adresa

LASER METAL s.r.o.
P.O.BOX B4
949 01 Nitra

Fakturačná adresa

LASER METAL s.r.o.
Tomášikova 50/C
831 04 Bratislava

IČO: 44 173 920
DIČ: 2022620083
IČ DPH: SK2022620083

Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK39 7500 0000 0040 2820 9330

zapísaná v ochodnom registri:
Obch. reg. Okr.súduv Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 146805/B

PORADÍME SI S KAŽDÝM PROJEKTOM

Neváhajte nás kontaktovať.